Zemní práce

Zemní práce provádíme v kompletním rozsahu od přípravných prací pro stavbu až po dokončovací práce. Jmenovitě odkopy, výkopy, přesuny hmot,sanaci podloží,hutněné zásypy, hutněné násypy, modelace terénu, rozprostření ornice, odvoz přebytečné zeminy na skládku a uložení.