Výstavba komunikací

Komunikace budujeme od samotného výkopu (kufru), dále sanací pláně na potřebnou únosnost vápněním, nebo výměnou materiálu, přes pokládku obrub, nahutněním jednotlivých vrstev konstrukčních vrstev,stažením kladecí vrstvy,až po pokládku dlažby, zapískování a zahutnění dlažby.