Zemní práce Landsinger

V roce 2002 jsme zahájili podnikání v oboru zemní práce. V té době se jednalo zejména o realizaci výkopů pro zakládání menších staveb jako jsou RD a garáže, úpravy a modelaci pozemků. Postupem času jsme začali pořizovat stroje a nářadí, které nás absolutně osamostatnilo v několika větvích oboru.

Naprosto samostatní jsme:

  • v oblasti demolic
  • v oblasti zemních prací
  • v oblasti dopravy
  • v oblasti výstavby komunikací

Naše firma Zemní práce Landsinger se v posledních deseti letech zabývá zemními pracemi v lokalitě Praha a blízkém okolí, zpravidla větších rozsahů, které zajišťuje od příprav ploch pro stavbu, jako je demolice objektů, recyklace vybouraných hmot, přes HTÚ (veškeré zemní práce), výstavbu komunikací, až po ČTÚ (čisté terénní úpravy). To vše nejen s vlastním strojovým vybavením, ale i s dlouholetými zkušenostmi a znalostmi. Standardně dosahujeme kvality, projevující se téměř nulovými požadavky na reklamační opravy (za naší kariéru pouze 3 oprávněné reklamace).