Vnitropodniková komunikace TECHOMETRA Radotín

přístřešek na kola + okolní terénní úpravy