Nová Harfa IV. etapa 2010-2011

Nová Harfa IV. etapa 2010-2011: Demolice nadzemních a podzemních objektů, drcení vybouraných hmot, HTÚ, hutněné násypy.

Dvě oprávněné reklamace: Na venkovních terasách se tvoří louže, neodtéká voda. Důvod: o 2 cm propadlé terasy na čtyřmetrovém hutněném násypu – opraveno.