Zlatice 2013

Bytový dům Zlatice 2013: Výkop stavební jámy, odvoz zeminy, dočištění základové spáry.

Fotodokumentace nezachována.

Bez požadavku na reklamační opravu.