Vivus Luka 2015-2016

Vivus Luka 2015-2016: Výstavba komunikace, jako náhradní zhotovitel výměna veškerých zásypů po výkopech inženýrských sítí.

Jedna oprávněná reklamace: U obruby se drží voda, neodtéká. Důvod: projekt v daném úseku předepisuje mezi udávanými vytyčovacími body podélný spád pouhých 0,02 cm/m, což jsme zjistili přesným laserem až při zjišťování závady. Tak minimální spád nelze vodováhou ani provázkem zachytit, proto vznikla 1 cm hluboká proláklina kde stála voda. Předěláno, opraveno.