NFA Hradišťko 2015

Národní filmový archiv Hradištko 2015: HTÚ, demontáž původního buňkoviště, odvoz vykopané hlušiny na skládku, oddrenování stavební jámy, retenční sestava.

Bez požadavku na reklamační opravu.