Lidl Letňany 2017 - 2018

Lidl Letňany 2017 – 2018: Demolice propadlých stok pod původní prodejnou Lidl, částečné hutněné zásypy rekonstruovaných stok, vápnění a příprava podkladu pod podlahu prodejny, výstavba komunikace a parkoviště kolem prodejny.

Bez požadavku na reklamační opravu.